Coaching Cơ Bản

1.800.000

 • *Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân Từ A-Z (Trị Giá 1.600.000 đ)
 • *Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món
 • 5 Buổi Coaching *
 • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 900.000 VNĐ
 • Đăng Ký

Coaching Nâng Cao

2.650.000

 • *Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân Từ A-Z (Trị Giá 1.600.000 đ)
 • *Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món
 • 10 Buổi Coaching *
 • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 1.500.000 VNĐ
 • Đăng Ký

Coaching Cơ Bản

1.800.000

 • *Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân Từ A-Z (Trị Giá 1.600.000 đ)
 • *Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món
 • 5 Buổi Coaching *
 • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 900.000 VNĐ
 • Đăng Ký

Coaching Nâng Cao

2.650.000

 • *Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân Từ A-Z (Trị Giá 1.600.000 đ)
 • *Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món
 • 10 Buổi Coaching *
 • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 1.500.000 VNĐ
 • Đăng Ký
23 Th7

Coaching 1:1

Coaching Cơ Bản

1.800.000

 • *Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân Từ A-Z (Trị Giá 1.600.000 đ)
 • *Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món
 • 5 Buổi Coaching *
 • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 900.000 VNĐ
 • Đăng Ký

Coaching Nâng Cao

2.650.000

 • *Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân Từ A-Z (Trị Giá 1.600.000 đ)
 • *Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món
 • 10 Buổi Coaching *
 • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 1.500.000 VNĐ
 • Đăng Ký
Coach - Hơn 11 năm trong lĩnh vực Coach Dinh Dưỡng - Hoàn thành Chứng chỉ HL Kiến thức dinh dưỡng Cơ bản & Thiết yếu tại Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia - Truyền cảm hứng & giúp hàng trăm người thay đổi vóc dáng và sức khỏe thông qua chế độ ăn uống khoa học & vận động phù với từng cá nhân.